Pantai Puger

470 views

Pantai Puger

Pantai Puger terletak di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger yang berjarak ± 40 km ke arah selatan dari kota Jember. Kawasan ini merupakan desa nelayan dengan segala keunikannya, di Pantai Puger setiap setahu sekali terutama pada bulan Syuro diadakan upacara ritual “Larung Sesaji” suatu upacara petik laut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan.

No Response

Comments are closed.